Tuesday, May 26, 2015

Fastighetsservice i Västerås

LT Konsult Fastighetsservice i Västerås erbjuder professionell förvaltning och servicetjänster till privata- och kommunala- fastighetsmarknaden, bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Ett heltäckande utbud av tjänster innebär att ni inte behöver upphandla, hantera och koordinera flera olika leverantörer som måste visas runt på plats, kvittera ut nycklar etc. Med oss som helhetspartner blir dessutom eventuella garantifrågor både tydliga och mycket mer hanterbara.


  • Fastighetsskötsel
  • Ekonomisk förvaltning
  • Fastighetsjour
  • Lokalvård
  • Larm & Säkerhet
  • Sanering
  • Maskintjänst
  • Snöröjning & Takskottning
  • Park & Markanläggning
  • Teknisk Förvaltning El & VVS

No comments: