Monday, September 18, 2017

Bra leverantör av arbetskläder

TriffiQ tillhandahåller tjänster och produkter inom två affärsområden: arbetskläder samt profilreklam. Fem engagerade delägare bidrar till att skapa en atmosfär där ambitionerna är höga. Vi nöjer oss inte med att vara väldigt duktiga, vi försöker vara konsekvent fantastiska. Genom att sätta ihop en personalstab med fingertoppskänsla för hantverket har vi lagt en genuint god grund. Det betyder att vi tar era önskemål på stort allvar genom hela arbetsprocessen: från kravspecifikation via produktion till leverans.

Några av de områden vi jobbar med är


Kundstocken representerar en bred bas av småföretag hela vägen till marknadsledande storkoncerner. Vi jobbar både med privata aktörer liksom offentlig sektor, företrädesvis i Mälardalen.

No comments: