Monday, June 5, 2017

Komponentval

En viktig del i en produkts konstruktion är komponentvalet. Genom att utnyttja vår kompetens vad gäller komponenttillgång, prisbild och livslängd kan du säkerställa din produkts fortlevnad och tillverkning redan under konstruktion. Det och en hel del annat jobbar företaget Elektronik Mekanik med i Västerås.

No comments: