Friday, July 22, 2016

Peer-to-peer-lån

Peer-to-peer-lånen tas via internet, där förmedlingsföretagen kopplar samman låntagare och utlånare. För utlånarna innebär lånen högre avkastning än på många andra håll, medan villkoren för låntagarna ofta innebär lägre räntor än hos banken. Den höga avkastningen i tillgångsklassen har också lockat banker och kapitalförvaltare att köpa eller lägga samman p2p-lånen i obligationer.

Att vi lånar pengar av varandra är ingenting nytt, långt innan banker fanns lånade vi av familj, vänner och bekanta. I takt med den tekniska utvecklingen minskar behovet av mellanhänder och människor med behov som kompletterar varandra kan istället mötas direkt genom marknadsplatser som till exempel Lendify. Genom en helt och hållet digital struktur med färre mellanhänder minimerar vi de kostnader som traditionella finansiella institut har. Det innebär lägre ränta för låntagare och högre avkastning för långivare.


No comments: